Hem » Slamarrangör

Slamarrangör

Slam Master-mötet 2017!

Slam Master-mötet är det öppna stormötet som äger rum varje SM. Alla är välkomna på detta möte. Du som slamarrangör har ett extra stort ansvar att själv delta, eller ordna så att någon annan representerar din slamort. Uppmuntra gärna nya poeter att följa med på mötet och fånga upp deras frågor och synpunkter.

Vi uppmuntrar att du pratar igenom viktiga frågor med andra arrangörer, poeter och samarbetspartners på din ort. Läs dagordningen för att få ett hum om årets frågor! Och kontakta gärna möteskallande Nino Mick (kontakt@ninomick.se) med egna frågor eller motioner.

Extra viktigt för dig som arrangör i år:

  • Efter Slam Master-mötet (efter en kort paus) följer en workshop om antirasism och arrangörskap med Jon Aagard Andersson och Yolanda Bohm (kl 12-13). Workshopen är obligatorisk för minst 1 arrangör från varje slamort (max 2). Välj vem/vilka från slamorten som går på workshopen.
  • Kan din ort tänka sig att vara SM-arrangör 2020 (eller 2018, eller 2019)? Diskutera detta lokalt.
  • Avsätt en eller två timmar innan SM, att besöka och skriva i det nya Slam-forumet.

Kallelse och dagordning utskickad 6 maj 2017. Se dagordningen här.

 

 

Slamort

En slamort är en stad eller geografiskt område som har SM-uttagningar. Varje slamort skickar 2–4 poeter till SM och ansvarar för att ordna och finansiera deras resa och boende under dagarna. Alternativt ger god information till poeterna att de får stå för detta själva. Vi postar info och tips som kan underlätta på sidan "För medverkande".