Kom och påverka!

Är du helt ny på SM eller varit med många år? Oavsett vilket så är du välkommen på Slam Master-mötet 2017!

Slam Master-mötet är Poetry slams öppna stormöte. Här diskuteras varje år viktiga frågor och beslut tas om t.ex. var SM ska arrangeras kommande år.

Om du är lokal arrangör har vi några extra saker för dig att läsa igenom.

Hela kallelsen och dagordningen hittas här:

Slam Master-möte 2017

I år har vi ett enda slam master-möte, istället för två.
Hur kan jag göra så mötet flyter på smidigt?

Om du har möjlighet: förbered!

  • Prata igenom dagordningen med dina lokala medpoeter på förhand. Vad tycker ni?
  • Har du en fråga eller vill du skicka in en motion? Skicka in den till sammankallande, Nino Mick (kontakt@ninomick.se).
  • Gå in på Slam-forumet och diskutera viktiga frågor där
  • Det kommer också skickas ut en digital enkät för att utvärdera årets SM. Vilka frågor blir viktiga att diskutera i grupp, och vilka kan enkelt skrivas i enkäten?
  • Om du sitter på mötet och bara vill hålla med någon som talar, inte tillföra något nytt, visa detta med en handsignal istället för att begära ordet. Till exempel "jazzhands", som betyder att man uppskattar det som sägs. Vi visar på mötet!


Du är varmast välkommen!

Liten ordlista

Ordförande eller mötesunderlättare: Håller koll på handuppräckningar och talarlista, fördelar ordet.

Sekreterare: Skriver ner ett protokoll från mötet, så att man kan se vilka beslut som tagits och vilka frågor som diskuterats, även om man inte varit där.

Tidsunderlättare: Håller koll på tidsschemat så att alla frågor hinner diskuteras.

Justerare: Tittar igenom det färdiga protokollet och godkänner att det överensstämmer med vad som sades på mötet.

Motion: Förslag på nåt som kan ändras eller göras, som mötet kan ta beslut om.